Basf

2012 Berlín, Alemanya

Adaptació del disseny per l'aplicació de blackberry de BASF AgBalance Alemanya.

Direcció d'art _ Miriam Nieden

basf basf basf