Món Imaginari

2015 Vilanova i la Geltrú, Catalunya

Disseny de l'imatge corporativa, publicitat i web per aquest parc infantil.

Món imaginari Món imaginari Món imaginari Món imaginari Món imaginari